Chairman

TBA

Treasurer

Zafira Zainudin

Technical Committee

Norhaslinda Mohd Kamil

Technical Reviewer

Prof. Dr. Norhamidi Muhamad

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Ts. Dr. Julita Yunus

Universiti Teknologi MARA

 

Dr. Shamsul Arrieya Ariffin 

Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Dr. Ferial Ghaemi

Universiti Kebangsaan Malaysia

 

Dr. Seyedali Ahmadian Hosseini

Universiti Kebangsaan Malaysia

Liaison Officer

Nuratikah Amid Dudin